משנה ברורה תפארת חלק ב’ – 1 (סימנים קכ”ח – קע”ח)

65.00