משנה ברורה תפארת חלק ב’ – 2 (סימנים קע”ט – רמ”א)

65.00