Sale!

מתורגמן

רבי אליהו בחור נדפס בשנת ש”א בו נתבארו באופן יסודי כל מלים הארמיות בתרגומים. עם מאות הגהות והערות מכי”ק היעב”ץ. וקובץ מפרשים מכל גדולי הדורות. ספר חביב על גדולי הדורות. מהדורה מחודשת באופן יסודי,מבואות תולדות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪72.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪62.00.