Sale!

מתורתו של רבי פנחס ב’ כרכים

רבי פנחס עפשטיין זצ”ל חידושים וביאורים, שאלות ותשובות, פסקים והנהגות מכתבי תורה. הערות והארות בענינים שונים, עם מקורות ציונים והערות. ומצורף לו מסכת תולדות חייו של הגאון המחבר ראב”ד ירושלים זצ”ל.

המחיר המקורי היה: ₪165.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪141.00.