Sale!

נאמנו מאד פסח ב’ כרכים

עדויות גדולי ישראל על הליכותיהם והנהגותיהם, אשר נאספו ונלקטו מתוך חיבוריהם •?אלול-ראש השנה •?יום הכיפורים
•?חנוכה
•?פורים
•?פסח ב”כ

המחיר המקורי היה: ₪104.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪89.00.