Sale!

נושא את נושאיו הלכות ריבית

הרב יוסף אדלר ביאור נפלא על הלכות ריבית כולל פתיחה לכל סעיף ומקורותיו מדברי הגמרא, ראשונים ואחרונים עם ביאור דברי הט“ז והש“ך. ספר שיעניק לך הבנה עמוקה בהלכות ריבית החמורות.

46.00