Sale!

נחלי יהושע

רבי יהושע בוקסבוים זצ”ל חידושים וביאורים על התורה והמועדים ועל סוגיות הש”ס בצירוף מכתבים ואגרות מאת הגה”ק זצ”ל הי”ד. יו”ל לראשונה מכתבי תלמידים עם ציונים, הערות ומקורות.

המחיר המקורי היה: ₪55.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪47.00.