Sale!

נחלת בנימין – זרעים מועדים נשים

רבי בנימין וואלף לעוו זצ”ל חידושים וביאורים על הש”ס. יו”ל לראשונה מכת”י המחבר עם ציונים ומקורות, הערות והארות.

המחיר המקורי היה: ₪83.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪71.00.