Sale!

נחלת יעקב על התורה

רבי יעקב לורברבוים זצ”ל חידושים וביאורים על התורה ואגדות הש”ס, בצירוף דרשות וחידושי אגדה. יו”ל בעריכה מחודשת ע”פ דפו”ר וכת”י, עם הוספות והשלמות רבות, תיקונים ושנו”ס, ציונים ומ”מ, הערות, ביאורים ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪70.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪49.00.