Sale!

סדור רבי הירץ ש”ץ – דקדוק התפילה

מיוסד על דברי רבותינו הקדמונים, ובראשם רבינו בעל הרוקח זיע”א נדפס לראשונה בטוהינגן שנת ש”ך מהדורה מתוקנת עם ציוני מקורות והערות. רבינו המחבר גדול בדורו )לשון בעל יוסף אומץ( היה חסיד וש”ץ בפפד”מ ובפירושו המופלא לקט מפרדס ספרי הקדמונים ואף הוסיף מדיליה. דבריו וחיבוריו מובאים בגדולי האחרונים. כמו השל”ה הק’, בעל תוס’ יו”ט, מגן אברהם ובאוצר התפילות וכו’ יצא לאור באותיות מאירות עינים עם סידור תפילה ומפתח, 900 עמודים.

המלאי אזל

המחיר המקורי היה: ₪70.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪60.00.

המלאי אזל