Sale!

סדר הגט מהדורה מחודשת

הוצאת מכון ירושלים
רבי יעקב מרגלית זצ”ל
מספרי היסוד החשובים ביותר של הלכות גיטין,
עליו מושתתים פסקי הרמ“א ומנהגי אשכנז,
יו“ל לראשונה ע“פ כת“י עם שינו“ס ציונים מקורות והערות,
מבוא ומפתחות. מהדורה מחודשת עם תיקונים.

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪57.00.