Sale!

סדר החליצה מהדורה מחודשת

הוצאת מכון ירושלים
רבי יעקב מרגלית זצ”ל
מספרי היסוד של הלכות חליצה, וחונים עליו סדרי גט וחליצה נוספים
מאת רבותינו חכמי אשכנז הרואים אור לראשונה, ובהם ספר היריעה
למהרז“ך ועוד, עם ציונים מקורות והערות, מבואות ומפתחות.
מהודרה מחודשת עם הוספות רבות ותיקונים

המחיר המקורי היה: ₪66.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪57.00.