Sale!

סדר הקבלה

רבינו מנחם המאירי.
יו”ל עפ”י כת”י פטרסבורג, עם
הערות הגר”ח פאלאג‘י, ו‘שערי ציון‘ לר”י די לאטיש, מכת”י.

חיבור מקיף לתולדות הספרות התלמודית. עם מבוא, שינויי נוסחאות, הערות וביאורים, ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪79.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪68.00.