Sale!

סדר פרשיות לאדר”ת – שמות

רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים זצ”ל ביאורים, פירושים וחידושים על התורה. יו”ל לראשונה מכת”י המחבר בתוספת ציונים, מקורות והערות.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.