סוף העולם דרומה

פיצוץ אדיר קורע את דממתה האין סופית של אנטארטיקה.

סכנה קיומית מרחפת על מישוריה המושלגים ומדבריות הקרח של היבשת השביעית.

מישהו חסר מצפון משתמש במרחבים הנידחים של המקום הכי בראשיתי בעולם כבשלו.

מכאן ואילך מתחיל רצף האירועים להתגלגל ככדור שלג במורדות ההרים, כשנתיב הנפגעים הולך וגדל ללא שליטה.

מדינות, חוקרים, מדענים ,מטילים תמימים. נקלעים לדרמת אימה. כשהמשותף לכולם הוא בוגד שאין להם מושג על קיומו.

מותחן קוטבי. המותח את השערפים לקצה.

78.00