Sale!

ספרי רבי יצחק אלחנן – י”א כרכים

סדרת ספרי רבינו גדול פוסקי דורו, הכוללת את מאות תשובותיו בכל חלקי השו”ע וחיבורו הגדול על חו”מ. יו”ל ע”פ דפו”ר וכת”י עם הוסףות והשלמות, מאות תשובות חדשות מכת”י וממקורות שונים, ציונים ומקורות, הערות והגהות מגדולי ראל, מבוא מקיף ומפתחות מפורטים.

המחיר המקורי היה: ₪901.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪766.00.