Sale!

ספר הבחור

רבי אליהו בחור שבעה ספרים נפתחים מהלך שבילי הדעת. ספר הבחור. ספר ההרכבה. פרקי אליהו. מסיורת המסורה. טוב טעם. נימוקי המכלול והשרשים. מעובד ומחודש עפ”י דפו”ר וכת”י בתוספות הערות וביאורים מגדולי הדורות.

המחיר המקורי היה: ₪72.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪54.00.