Sale!

ספר המנהגים – ר”י טירנא

מספרי המנהגים החשובים של מנהגי אשכנז. יו”ל עפ”י כת”י ודפו”ר, עם שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות, מפתחות ומבוא. ונלווה אליו מנהגי רבי זלמן יענט-סדר טערויז.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.