Sale!

ספר השיטות נדה – טבילה

הרב שמואל צברי ספרי הוראה שנתקבלו ביותר במסגרת לימודי ההלכה . מטרת הספרים היא חזרה על לימוד ההלכה בצורה ברורה ומקיפה .

47.00