Sale!

ספר השיטות שבת

הרב שמואל צברי ספרי הוראה שנתקבלו ביותר במסגרת לימודי ההלכה . מטרת הספרים היא חזרה על לימוד ההלכה בצורה ברורה ומקיפה .

47.00