Sale!

ספר התרומה חלק ב'

רבינו ברוך מגרמייזא זצ”ל מהדורה חדשה ומתוקנת ע”פ כת”י, עם הוספות והשלמות, תיקונים ושינו”ס, הגהות מרן בעל הקה”י זצ”ל, ציוני מקורות והערות, ביאורים ומפתחות.

85.00