Sale!

ספר התרומות ב”כ

עם פירוש גידולי תרומה לרבי עזריה פיג’ו זצ”ל מהדורה חדשה ומתוקנת עלפי כת”י ודפו”ר, עם הערות והארות, שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, מבוא ומפתחות. עם פירוש גידולי תרומהלרבי עזריה פיג’ו זצ”ל.

המחיר המקורי היה: ₪222.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪189.00.