Sale!

ספר זכרון להגר”ח שמואלביץ

אסופת חידושי תורה והלכה, גנוזות ראשונים ואחרונים, מאמרי הגות מחשבה ודברי זכרון לכבודם של מרנן ורבנן גדולי ישראל זצ”ל.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.