Sale!

ספר חסידים לרבי יהודה החסיד

קודש הקדשים של יסודות הפסק והמנהג והנהגת האדם תורה מפוארת בכלי מפואר בהדפסה מאירת עיניים ובהירה הספר שעל פיו הכריעו גדולי הדורות מאות בשנים כמה מעלות טובות הפרוייקט הושלם ספר חסידים כתבי יד • כאלף סימנים חדשים מכתב יד שלא נדפסו עד כה בספר חסידים • פירוש המבאר את דברי הספר חסידים • כ 6000- הערות והארות על דברי הספר חסידים • מפתח תנ”ך וחז”ל • מפתח ענינים מורחב כ- 800 ערכים ו- 3500 תת ערכים

המחיר המקורי היה: ₪54.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪46.00.