Sale!

ספר מצוות גדול לא תעשה כרך ראשון

מכון שלמה אומן
מכון ירושלים
לרבנו משה ב”ר יעקב מקוצי
מהדורה בתרא ומהדורה קמא ע”פ כתבי יד קדומים ונלווים אליו
פירושי ראשונים ואחרונים מכתבי יד ומדפוסים ראשונים
בתוספת מבוא, מקורות, ביאורים, ציונים וילקוט שינויי נוסחאות.

79.00