Sale!

עליות אריה

רבי אריה לייב ברונפלד זצ”ל חידושי וביאורי סוגיות ודרשות מאת הגאון אב”ד קרעניץ בגליציה. יו”ל מכת”י המחבר בתוספת ציונים ומקורות, הערות ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪61.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪52.00.