Sale!

פורת יוסף

על נביאים ראשונים
רבי חנוך זונדל מביליסטאק
בעל הפירושים המפורסמים ‘עץ יוסף’ ענף יוסף’ ‘יד יוסף’ על המדרשים ועין יעקב.
לראשונה מכת”י. ביאור נפלא ויסודי מאוד על כל נביאים ראשונים פסוק בפסוק משולב בתוך הפסוקים, מכל גדולי המפרשים.
מהדורה מושלמת ומפוארת בצירוף פנים הנ”ך והתרגום ופירוש רש”י.

המחיר המקורי היה: ₪170.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪145.00.