Sale!

פי’ הרוקח עה”ת ג’ כרכים

לאחד מרבותינו בעלי התוספות תקיפי קדמאי ה”ה רבינו אלעזר מגרמייזא הנודע בשם בעל הרוקח ז”ל ובסופו רמזי ההפטרות לבעל הרוקח הגדול. אשר היה ספון וטמון בכת”י שמונה מאות שנה ועתה יצא לאור עולם בפעם הראשונה בהגהה ותיקון הרבה שיבושים, וציוני המקורות מדברי חז”ל והערות ע”י הגאון הגדול מוהר”ר חיים קניבסקי שליט”א. מהדורה שניה מתוקנת

המחיר המקורי היה: ₪110.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪94.00.