Sale!

פני לבנה

רבי יהושע העשיל לבוב זצ”ל שאלות ותשובות בענינים שונים מאת הגאון אב”ד שוואבך זצ”ל מגדולי דור דעה. יו”ל לראשונה מכת”י, עם מקורות ציונים והערות, מילואים מבוא ומפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.