Sale!

פסקים ומנהגים לרבי יצחק מדורא

מהדורה חדשה עם הוספות ע”פ כת”י.
המחבר ר”י מדורא
חי בתקופת מהר”ם מרוטנבורג ותלמידיו.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.