Sale!

פסקי הוראה בב”ח

הרב מנחם מנדל שמרלר כרך שני: הלכות בשר בחלב הספרים שהפכו זה מכבר לאבן יסוד וספרי חובה לרבנים, מוצי”ם, אברכי כוללים, וכל לומדי איסור והיתר! אוצר בלום של אלפי פסקים והכרעות מסודרים על סדר השו”ע, העולים למעשה מספרי ההלכה והשו”ת לדורותיהם עד ההכרעה למעשה. פסקי ההלכות נערכו בקצרה בראש הדף, כאשר בשולי הדף מבוארת כל הלכה והכרעה משורשי ומקורות הדינים ונימוקי השיטות בגמ’ וראשונים, שו”ע ונושאי כליו, תוך ציטוט והבאת פסקים והכרעות מאלפי ספרי ההלכה והשו”ת לדורותיהם, עד גדולי דורנו, בשילוב אלפי שאלות אקטואליות, והכל בשפה ברורה וקולחת. כל כרך 42 56 כל כרך הוא כשבע מאות עמודים, ובסופו מפתח ערכים מפורט ביותר.

המחיר המקורי היה: ₪63.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪54.00.