Sale!

פסקי הוראה נדה

הרב מנחם מנדל שמרלר

כרך ראשון: הלכות בשר בחלב
כרך שני: הלכות תערובות
כרך שלישי: הלכות נדה (קפג – קפט) – חדש!

אוצר בלום של אלפי פסקים והכרעות מסודרים על סדר השו”ע,
העולים למעשה מספרי ההלכה והשו”ת לדורותיהם עד ההכרעה למעשה.
פסקי ההלכות נערכו בקצרה בראש הדף, כאשר בשולי הדף מבוארת כל הלכה והכרעה משורשי ומקורות הדינים ונימוקי השיטות בגמרא
וראשונים, שו”ע ונושאי כליו, תוך ציטוט והבאת פסקים והכרעות מאלפי ספרי ההלכה והשו”ת לדורותיהם, עד גדולי דורנו, בשילוב אלפי שאלות אקטואליות, והכל בשפה ברורה וקולחת.
כל כרך הוא כשבע מאות עמודים, ובסופו מפתח ערכים מפורט ביותר.

המחיר המקורי היה: ₪63.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪50.00.