Sale!

פרדס אור החיים

ליקוט עצום ומפואר בכמות ובאיכות מכל ספרי רבינו ה”אור החיים” הקדוש
חידושים וביאורים, רעיונות עמוקים ופירושים נפלאים, שיביאו לך “עונג שבת”
“ושמחת יום טוב” בשלימות לביתך על שולחנך הערוך.

המחיר המקורי היה: ₪56.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪42.00.