Sale!

פרדס החידא ב’ כרכים

הוצאת מכון אורות קדם
ליקוטים יקרים מאירים כספירים ביאורים נפלאים מלשונו הזהב
של הגאון הקדוש חכם הרזי“ם רבן של כל בני הגולה
תפארת ישראל מרנא ורבנא חיים יוסף דוד אזולאי זצוק“ל
נאסף ונלקט מתוך חמישים ספריו שחיבר בכל מקצועות
התורה בהלכה אגדה דרש וסוד.

המחיר המקורי היה: ₪116.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪87.00.