Sale!

פרי חדש ב’ כרכים

רבינו חזקיה די סילווא ביאורים ופירושים נפלאים על כל הש”ס מלוקט מכל ספריו הגדולים על הש”ס והשו”ע. בתוספות הערות וציונים ומבואות,

המחיר המקורי היה: ₪142.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪121.00.