Sale!

פרקי דרבי אליעזר גדול

הוצאת זכרון אהרן
להתנא הקדוש רבי אליעזר בן הורקנוס
מהדורה מחודשת בהגהה יסודית בתוספת אלפי מראי מקומות ציונים.
מפתחות ענקיות ומפורטות על פירושו הגדול של הרד”ל
בתוספת פירוש טוב עין להרה”ח המפורסם רבי נח גד וינטרויב זצ”ל.

המחיר המקורי היה: ₪110.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪94.00.