Sale!

פתחי דין

רבי יוסף יפה זצ”ל חידושים וביאורים בהלכות ספיקות, רוב וחזקה, ברי ושמא, תפיסה וקים לי מאת הגר”י יפה זצ”ל רב ואב”ד סלאנט. יו”ל מכת”י המחבר בתוספת ציונים ומקורות.

המחיר המקורי היה: ₪57.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪37.00.