Sale!

פתרון תורה לרב האי

רבינו האי מדרש חדש ונפלא על התורה יוצא לאור בתוספת חלקים חדשים מכת”י במהדורה מושלמת מנוקדת בתוספת ביאורים ופירושים וציונים ותשובות הגרח”ק שליט”א. וכן תורה אור השלם.

המחיר המקורי היה: ₪79.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪68.00.