Sale!

צוואת ר”י החסיד המפואר

ספרו של רבי יהודה החסיד ערוך מחדש מתוך 50 כת”י עם ליקוט מכל דברי הפוסקים , הוראות גדולי הדורות ותולדות משפחתו , תלמידיו ורבותיו .

המחיר המקורי היה: ₪60.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.