Sale!

קובץ המועדים פסח ג’

למעלה מאלף וחמש מאות
מאמרי חידו”ת והלכה, גנוזות
ראשונים ואחרונים, פרקי
עיון ומחקר, הערות והארות
בעניני המועדים, אשר נדפסו
בקובצי מוריה, ספרי הזכרון
וזכור לאברהם, ערוכים
ומסודרים לפי נושאים.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.