Sale!

קובץ השמיטה

אסופת מאמרי חידו”ת והלכה, גנוזות ראשונים ואחרונים, הערות והארות בעניני השמיטהובעניני המועדים אשר נדפסו במוריה, ספרי הזכרון וזכור לאברהם, ערוכים ומסודרים לפי נושאים עם מפתחות.

המחיר המקורי היה: ₪77.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪66.00.