Sale!

קונטרס שם כתוב ג סי’ צז-קנו

ספר עזר ללימוד חושן משפט, כל “עיין שם” בסמ”ע, בש”ך וברעק”א

הובאו התשובות כפי שהן במקורם בעריכה מחודשת

כך שכל לומד יוכל לעיין במקור הדברים.

המלאי אזל

המחיר המקורי היה: ₪115.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪98.00.

המלאי אזל