קיצור חובת השמירה / קיצור זכור למרים / העמוד היומי

35.00