Sale!

רבינו פרחיה שבת

מכון אופק
מבית מדרשו של הרמב”ם במצרים עמ”ס שבת והלכות הרי”ף ונספחים מן הגניזה. עם מבוא, והערות וביאורים ומפתחות מפורטים. מהדורה רביעית מתוקנת עם הוספות נמסרה לדפוס ותופיע בקרוב.

המחיר המקורי היה: ₪75.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪64.00.