Sale!

שבחי הרבי ר’ אלימלך מליזענסק

יצירת אומנות, פרי עבודתו של הרה”ג ר’ מנשה יצחק מאיר שיף זצ”ל. תולדות חייו, הנהגותיו בקודש, ספרו ותפילתו, של הרה”ק ר’ אלימלך מליז’ענסק זי”ע, ממקורות מוסמכים ונאמנים, דור אחר דור. מהדורה חמישית עם הוספות חדשות.

המחיר המקורי היה: ₪82.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪62.00.