Sale!

שבחי תלמידי הבעשט

מכון נחלת צבי
ט“ז מערכות על גדולי תלמידי מרן הבעש“ט הקדוש זי“ע
מאות עובדות, סיפורים ודרכי עבודה, שנלקטו ממקורות נאמנים,
ונערכו ונסדרו לפי סדר המאורעות.

המחיר המקורי היה: ₪60.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪51.00.