Sale!

שבילי השולחן ג’ כרכים

הרב יצחק שמחה רוזדאל סיכום דברי השלחן ערוך ונושאי כליו. עם תמצית מקורות ההלכות, ליקוט דברי האחרונים ופוסקי זמננו, משניות מסכת מקוואות עם ביאורים והמחשות תלת מימדיות על המשניות והתוספתא, פרקי מחשבה ועוד.

135.00