Sale!

שבלי הלקט זכרון אהרון ב’ כרכים

רבינו צדקיה הרופא שבלי הלקט השלם לרבינו צדקיה הרופא, ספר יסודי בהלכות ומנהגי ישראל מגדולי רבותינו הראשונים. מהדורה חדשה מוגהת ומוערת עפ”י דפו”ר וכת”י, בצירוף הספר הנדיר שבלי הלקט הקצר.

המחיר המקורי היה: ₪147.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪125.00.