Sale!

שואל ומשיב תנינא חלק ב

הוצאת מכון חכמת שלמה מאת רבי יוסף שאול נאטאנזאהן זצ”ל שאלות ותשובות בד‘ חלקי השו“ע, יו“ל במהדורה מתוקנת ומפוארת, עם אלפי תיקונים ותוספות, ציונים ומקורות, הערות ביאורים ומקבילות.

94.00