Sale!

שו”ע עם פי’ נחלת צבי עולת תמיד ועוד

שו”ע אורח חיים עם הפירושים הראשונים והקדומים מגדולי הפוסקים “עולת תמיד- עולת שבת”, “נחלת צבי – עטרת צבי” והספר “חמישה ספרים נפתחים” בו נדפסו חמישה ספרים על הלכות באו”ח מגדולי הקדמונים. “סדר ברכות” “זכרון משה” “לחם רב” “אור חדש” “אורחות חיים” עם מבואות ותולדות.

המחיר המקורי היה: ₪219.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪180.00.